E-R 09.00 -18.00 L-P suletud

Vee ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus

Projekteerimistööde eesmärgiks on tagada ehitise toimiv veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteem optimaalsete ehitus- ja ekspluatatsiooniaegsete kuludega, milles pöörame suurt tähelepanu süsteemi kasutamismugavusele kasutaja seisukohast. Projekti kavandamisel teostame vajalikud veevarustuse, olmekanalisatsiooni ja sadevee vooluhulkade arvutused ning selgitame välja vee ja heitvee puhastamise vajaduse, mille põhjal saab valida kõige optimaalsema süsteemi antud ehitisele.

Teostame järgnevaid töid:

Hoonesisesed süsteemid:

  • veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteem
  • veemõõdusõlm
  • vee puhastussüsteem;
  • sisemine tuletõrjeveevarustus
  • sisepumplad

Hoonevälised süsteemid:

  • veevarustuse ja reovee kanalisatsioonivõrk
  • sademevee kanalisatsioonivõrk ja drenaaž
  • väline tuletõrjeveevarustus
  • välipumplad
KÜSIGE VENTILATSIOONSÜSTEEMIDE KOHTA LISAINFOT

Sobiva lahenduse leidmine algab esimesest kontaktist. Andke märku, missuguse süsteemi osas saame kaasa mõtlemisega aidata.Leiame sobiva terviklahenduse, mõistliku hinnaga

VÕTA ÜHENDUST