E-R 09.00 -18.00 L-P suletud

Küttesüsteemid

Parim küttesüsteem hoiab kodu soojas minimaalsete kuludega. Oluline on valida parim küttelahendus vastavalt eelistustele ning loomеulikult ka rahalistele võimalustele. Terviklahendusi oleme koostanud ja paigaldanud nii ärihoonetesse, eramajadesse kui ka majaosadesse ja korteritesse üle Eesti.

Iga projekt on ainulaadne ja igaühele ei pruugi sobida ühesugused lahendused. Suurt rolli mägib muidugi rahaline võimalus ja projekti suurus.

Võta ühendust küttesüsteemi spetsialisitiga TASUTA KONSULTATSIOON

TERVIKLIKUD KÜTTELAHENDUSED

ÕHK-ÕHK KÜTTELAHENDUSED

ahel jääb ühest õhksoojuspumbast koos ühe siseosaga väheks. Seda kipub juhtuma suuremate ja mitme ruumiga hoonete korral, kui õhk ei pääse enam kõigi ruumide vahel piisavalt vabalt liikuma.

Koos õhku liikumisega ei kandu siis ka soojus enam ühtlaselt kõikjale, kuhu vaja.

Sellisel juhul on õige valik üks võimsam õhksoojuspump, millele lisada mitu siseosa.

Nii saab soojuspumba siseosad paigaldada erinevatesse ruumidesse, ning seeläbi jaotada soojuse ruumide vahel ühtlasemalt, kui üks kütteallikas seda võimaldab.

ÕHK-ÕHK KÜTTELAHENDUSED

Pelletikatel on soodsam, ent samavõrd murevaba asendus kütteõliga köetavatele kateldele. Kütteõli aktsiis ning koos sellega ka jooksva kütmise kulu on regulaarselt tõusmas, tehes õliküttest iga aastaga vähem kuluefektiivse kütmisviisi.

Samuti on kütteõlikatelde ruumi lähedal reeglina olemas ruum kütteõli paagi hoidmiseks, mida saab kasutada sama edukalt pelletite ladustamiseks.

Pelletitel ehk puidugraanulitel põhinev küttesüsteem on soodne ning sobib hästi kütma mitmeid vee baasil küttelahendusi. Küttesüsteemi vett või tarbevett. Või mõlemat koos.

ÕHK-ÕHK KÜTTELAHENDUSED

Õhk-vesi soojuspumbad soojendavad vett. Nii küttesüsteemis ringlevat vett, kui ka tarbevett.

Võimsamate ja võimalusterohkemate õhk-vesi tüüpi pumpadega saab liita mitmeid erinevaid veel põhinevaid kütteallikaid.

Näiteks mitme korruse erinevate vesipõrandakütte süsteemide soojendamine ja lisaks hoones ka tarbevee soojendamine on ühele soliidsele õhk-vesi tüüpi pumbale lihtne ülesanne.

Õhk-vesi soojuspump on hea valik, kui ahikütet või pelletikütet ei ole võimalik paigaldada, näiteks sobivate lõõride või pelletikatla jaoks sobiva tulekindla ruumi puudumisel.

ÕHK-ÕHK KÜTTELAHENDUSED

Maasoojuspumbad ammutavad maapõuest sinna salvestunud päikese-energiat. Soojusallikana kasutab maasoojuspump maapinnas leiduvat soojust.

Maasoojuspumba töös puudub põlemisprotsess. Seade nii kütab kui vajadusel jahutab ruume. Samuti soojendab tarbevett.

Maaküttesüsteeme küsitakse meilt enamasti suurema krundiga eramajade juurde.

Nii asenduseks praegusele kütteseadmele, mis hakkab amortiseeruma, kui ka uute majade puhul juba projekteerimise faasis.

Maaküte on suhteliselt suure alginvesteeringuga, kuid see-eest üks soodsamate ekspluatatsioonikuludega küttelahendusi, mille jaoks ei ole tarvis ka küttematerjali iga hooaja algul ette varuda.

KÜSIGE VENTILATSIOONSÜSTEEMIDE KOHTA LISAINFOT

Sobiva lahenduse leidmine algab esimesest kontaktist. Andke märku, missuguse süsteemi osas saame kaasa mõtlemisega aidata.Leiame sobiva terviklahenduse, mõistliku hinnaga

VÕTA ÜHENDUST